سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به کسی که عقلش به چشمانش است اعتماد مکن

راه عشق ورزیدن به هر چیز درک این نکته است که بدانیم شاید روزی از دست برود

اگر قادر به تغییر دادن یا پذیرفتن چیزی نیستید، فقط به آن بخندید

برای کسی که غرق شده دنیا نیز غرق شده است

کسی که قدرت را با پول بخرد،عدالت را هم به پول می فروشد

اگر بر ناتوان خشمگین شوی،دلیلش این است که قوی نیستی

دستهایی که کمک میکنند،مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می کنند

جاده زندگی لغزنده است لطفا با زنجیر ایمان حرکت کنید

قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری

عشق مانند هوا در همه جا جاری است،نفس هایت را عمیق تر بکش

هرگز عشق را گدایی نکن،معمولا چیز باارزشی به گدا داده نمیشود

سرگذشت درگذشت خاطره هاستنکته بین


نوشته شده در  شنبه 89/12/21ساعت  4:2 عصر  توسط مریم کریمی 
  نظرات دیگران()

گریه‌آورهمیشه رنگ قرمز رنگ خون نیست

گاهی رنگ بادکنک کودک من است

 

که یک روز به دست باد دیوانه

از دیوار خانه به آسمان رفت

 

و کودکم در پی اش

از خانه روانه


نوشته شده در  شنبه 89/12/21ساعت  3:43 عصر  توسط مریم کریمی 
  نظرات دیگران()

اگر در پی فهم درسها تمرین و تکرار در کار نباشد ذهن مانند انباری شلوغ و در هم میشود که نمیتوان به سادگی چیزی را در آن پیدا کرد.مفاهیم زود فراموش می گردد و دانش آموز خسته می شود.بنابر این تمرین ابزاری مهم و کلیدی برای یادگیری عمیق است.گیج شدمبلبلبلو


نوشته شده در  سه شنبه 89/12/17ساعت  5:17 عصر  توسط مریم کریمی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
«مطالب کلیدی»
«باد کنک»
درس یک بار.تمرین هزار بار